Moddum

Moddum operandi

CO ZNAMENÁ MODDUM - Moddum je řešení usilující o jednoduché funkční stavby, reflektující současné trendy v architektuře.  Klade důraz na výtvarnou kvalitu návrhu, racionální pořizovací a provozní náklady, zohledňuje ekologické požadavky.

ČÍM JE PRO NÁS ARCHITEKTURA - Kombinací barev a proporcí, hrou světla s povrchy a objemy objektů, životním prostorem kolem nás. Architekturou jsou pro nás věci, které nás obklopují, pokoj a dům ve kterém žijeme, městský prostor, krajina.

JAK PRACUJEME - Architekturu vnímáme jako neustálé hledání rovnováhy mezi představou klienta a naším návrhem řešení, jako snahu zohlednit místo, na které je projekt situován, kontext okolí a konstrukční možnosti, s cílem dosáhnout originálního a smysluplného řešení vysoké užitné a estetické hodnoty.

CO NABÍZÍME - Ke každému projektu přistupujeme individuálně se snahou o nalezení nového a netradičního řešení, respektujeme představy klienta.

Zajišťujeme komplexní služby v následujících oblastech:

  • zpracování projektové dokumentace (urbanistické a architektonické studie, územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentace, dokumentace pro územní a stavební řízení, zastupování investora při projednání dokumentace se státní správou)
  • dokumentace pro provedení stavby
  • tendrová dokumentace a spolupráce při vyhodnocení nabídek dodavatelů stavby
  • autorský dozor při realizaci stavby
  • komplexní návrh a projekt interiéru

Spolupracujeme s kvalitními projektanty v oboru statiky, pozemních staveb, techniky prostředí staveb, územního plánování a zahradní tvorby. Projekty zpracováváme digitálně, prostorové vazby návrhů ověřujeme kresbou, 3D virtuálními modely, případně fyzickou maketou.

Design & Code by BIOPORT, CMS System by S-CAPE www.bioport.cz - visual hunters www.s-cape.cz - software development